AlleeWonen, Laurentius, Klik voor Wonen, WonenBreburg
Klacht indienen

Over de commissie

De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en AlleeWonen. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met een van deze organisaties. Bijvoorbeeld als u ontevreden bent over hun handelswijze of het niet eens bent met (de hoogte van) een ongemakkenvergoeding. Of als u ontevreden bent over de gang van zaken tijdens de oplevering van uw woning. Klachten over de huurprijs of servicekosten worden niet in behandeling genomen. Deze zaken kunt u voorleggen aan de Huurcommissie of rechter.

De Geschillencommissie is onafhankelijk. Zo mogen directie- of bestuursleden van de woningcorporaties geen lid zijn van de Geschillencommissie. De commissie bestaat uit één vertegenwoordiger namens de huurderskoepel, één vertegenwoordiger namens de woningcorporaties en Klik voor Wonen en een voorzitter.

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Geschillencommissie een bindend advies aan het bestuur van de betreffende woningcorporatie of Klik voor Wonen. Naar aanleiding van dit advies neemt het bestuur binnen één maand een besluit over uw klacht. Het bestuur zal dit besluit aan u communiceren.

De Geschillencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Meer weten over de werkwijze van de Geschillencommissie? Bekijk de procedure en/of download hiernaast het reglement en de jaarverslagen.