Alwel, Laurentius, Klik voor Wonen, WonenBreburg
Klacht indienen

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

U kunt uw klacht indienen via deze website. Uw klacht kan door de Geschillencommissie pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de Geschillencommissie uw klacht kan behandelen. 

Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure

Binnen welke termijn moet ik mijn klacht indienen?

U moet uw klacht indienen binnen drie maanden na dagtekening van het schriftelijk besluit op uw klacht van de verhuurder of Klik voor Wonen.

Wat kost het indienen van een klacht?

Voor de klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. 

Hoe lang duurt het voordat de Geschillencommissie uitspraak doet over mijn klacht?

De hoorzitting waarin uw klacht wordt behandeld vindt binnen twee maanden nadat u uw klacht heeft ingediend plaats. De Geschillencommissie streeft ernaar binnen drie maanden nadat u uw klacht heeft ingediend een uitspraak te doen. 

Hoe verloopt een hoorzitting?

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op de schriftelijke reactie van de andere partij. Ook de andere partij kan haar standpunt mondeling toelichten. 

De zitting is niet openbaar, maar u kunt zich wel door een gemachtigde of deskundige laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde of deskundige voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Breda. 

Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.

Moet de verhuurder of Klik voor Wonen de uitspraak van de Geschillencommissie overnemen?

De uitspraak van de Geschillencommissie is een bindend advies aan het bestuur van de woningcorporatie of Klik voor Wonen. In de meeste gevallen neemt het bestuur het advies van de Geschillencommissie over.

Hoe lang duurt het voordat een woningcorporatie of Klik voor Wonen een besluit neemt over een aanbeveling in de vorm van een (niet bindend) advies van de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie kan aanbevelingen doen in de vorm van een (niet bindend) advies aan het bestuur. In dit geval beslist het bestuur binnen één maand na ontvangst van het advies van de Geschillencommissie of zij dit advies overneemt. Het bestuur informeert u en de Geschillencommissie hierover.

Ik heb een klacht over een andere verhuurder dan Laurentius, WonenBreburg en Alwel. Kan ik deze klacht bij de Geschillencommissie indienen?

Nee. De Geschillencommissie behandelt alleen klachten tegen Laurentius, WonenBreburg, Alwel en Klik voor Wonen. 

Kan ik bij de Geschillencommissie een klacht indienen over de huurprijs of servicekosten?

Nee. Dit zijn klachten waarvoor u terecht kunt bij de Huurcommissie of de rechter. De Geschillencommissie is niet bevoegd deze klachten in behandeling te nemen.